Gedragscode

 1. Respecteer elkaar
  • We behandelen alle deelnemers, leden, instructeurs en medewerkers met respect, ongeacht hun achtergrond, afkomst, (seksuele) voorkeur, vaardigheden of ervaring. 
  • We luisteren actief naar anderen, toon begrip en vermijd het gebruik van beledigende taal of gedrag. 
 2. Veiligheid is key
  • We volgen te allen tijde de instructies van de instructeurs op het gebied van veiligheid en surfen. 
  • We melden eventuele onveilige situaties onmiddellijk aan de instructeurs of het management. 
 3. Bescherm het milieu, en wees een ambassadeur van de zee 
  • We respecteren het strand, de zee en onze natuurlijke omgeving en doen er alles aan om die beter achter te laten dan we die aantroffen. 
  • We ruimen ons eigen afval op en moedigen anderen aan hetzelfde te doen. 
  • We nemen deel aan milieu-initiatieven en helpen mee aan het behoud van de natuurlijke schoonheid van de locatie. 
 4. Wees verantwoordelijk
  • Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen acties en gedrag. 
  • We zorgen op tijd te zijn voor afspraken en lessen. Informeer de leiding op tijd als je niet aanwezig kunt zijn. 
  • Zorg voor de juiste surfvaardigheden voordat je deelneemt aan gevorderde surfactiviteiten. 
 5. Wees een goede ambassadeur
  • Vertegenwoordig de Skiffa Surfclub en de beach club waar we te gast zijn op een positieve en respectvolle manier. 
  • Moedig anderen aan om deel te nemen aan de activiteiten van de surfclub en help mee om een gastvrije omgeving te creëren. 
  • We respecteren de lokale gemeenschap en haar inwoners.
 6. Wees open voor leren en groei 
  • We staan open voor feedback van instructeurs en mede-surfers.
  • We zijn bereid om nieuwe surfvaardigheden te leren en ons continu te verbeteren.
  • We moedigen anderen aan om hun talenten te ontwikkelen en deel te nemen aan de activiteiten van de surfclub. 
 7. Houd je aan de regels
  • Volg de regels en voorschriften van de beach club, surfclub en de lokale autoriteiten. 
  • Respecteer de eigendommen en faciliteiten van onze gastheren/vrouwen bij de beach club zowel als de surfclub en zorg ervoor dat ze schoon en netjes blijven.
 8. Zero tolerance voor machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag
  • Skiffa Surfclub tolereert geen enkele vorm van (machts)misbruik, seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag.
  • Elk vermoeden van dergelijk gedrag moet onmiddellijk worden gemeld aan het management van de Surfclub.
  • Klachten en meldingen worden serieus genomen en er worden passende maatregelen genomen om de veiligheid en het welzijn van alle leden te waarborgen.

Deze gedragscode dient als richtlijn voor alle leden, instructeurs en ander personeel of vrijwilligers die diensten uitvoeren voor Skiffa Surfclub.